Alternatív módokon történő befizetési lehetőségek, díjfizetési módok

Csoportos beszedési megbízás lakossági folyószámláról:

Ezen díjfizetési mód esetében Társaságunk a vízdíjszámlát kipostázza és a számlavezető bank a megállapodásban megjelölt lakossági folyószámláról a számla esedékességének időpontjában a számla összegét levonja.

Lakossági folyószámláról történő díjfizetés esetén a számlavezető banknál csoportos beszedési megbízásra vonatkozó megállapodást kell kötni.

Az ügyintézéshez szükséges adatok:

  • a Felhasználási hely kódja (a vízdíjszámla 1. oldalán található meg)
  • az ÉRV ZRT. banki azonosítója: A11069186

Elektronikus számla:

Ezen díjfizetési módnál elektronikus levélben kap értesítést arról, hogy vízdíjszámlája érkezett. Ezt követően a DÍJNET-rendszeren a számlát letöltheti, kinyomtathatja és különböző díjfizetési módok közül választva teljesítheti befizetését.

Az elektronikus számlázásra történő igénybevételhez a https://dijnet.hu/ekonto/control/login oldalon szükséges regisztrálni, amelyhez a DÍJNET honlapján segítséget kap.

Az ügyintézéshez szükséges adatok:

  • a Felhasználási hely azonosító szám
  • a Vevő (fizető) azonosító szám
  • 6 hónapnál nem régebbi vízdíjszámla sorszáma

Átutalás:

Ezen díjfizetési mód esetében Társaságunk a vízdíjszámlát kipostázza és a Felhasználó a számlavezető bankján keresztül eseti átutalással egyenlíti ki a számla értékét.

Eseti átutaláshoz a közlemény rovatba az alábbi adatokat szükséges megadni:

  • a Vevő (fizető) azonosító szám (nem lakossági felhasználók esetén Partnerkód)
  • a számla sorszáma